ALISEO Prag, s.r.o.
Bělohorská 32
Praha 6 160 00
IČO 43001602
vedená KOS Praha Oddíl C složka 5336

 


tel.: +420 603 476 289
tel.: +420 220 512 865
Email: info@aliseo.cz

 

 

 

Pracovní doba:

Po - Čt           9-12   13-17 hodin
Pá                  9-12   13-16 hodin

 

 

 

Právní odpovědnost:

Toto je internetová prezentace společnosti Aliseo Prag sro. Uživatelé, kteří vstupují na tyto webové stránky, svým vstupem souhlasí s níže uvedenými podmínkami a akceptují je.

Informace na webových stránkách

Informace o produktech zobrazených na těchto internetových stránkách je možné pouze pro osobní účely stahovat, kopírovat a tisknout. Využití či pozměňování pro komerční účely je bez písemného souhlasu společnosti Aliseo Prag sro zakázáno. Společnost Aliseo Prag sro není odpovědná za přesnost a spolehlivost informací uvedených na těchto webových stránkách a nenese rovněž žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto informací třetí stranou. Společnost Aliseo Prag sro taktéž není odpovědná ani za chyby nebo opomenutí, které se vyskytují na internetových stránkách a vyhrazuje si právo na změnu informací na nich uvedených.

Obrazové materiály na těchto internetových stránkách, včetně fotografií nebo loga, jsou majetkem společnosti Aliseo Prag sro a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu použity a to s výjimkou použití pro osobní účely.

Hypertextové odkazy

Společnost Aliseo Prag sro nemá kontrolu nad externími webovými stránkami, na které mohou uživatelé přejít z těchto webových stránek pomocí hypertextových odkazů a odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se obsahu těchto externích webových stránek. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány jako služba pro uživatele a jsou přístupné na vlastní riziko uživatelů.

Jurisdikce

Vztah mezi společností Aliseo Prag sro a uživateli se řídí zákony České republiky. Každý spor, který nebude vyřešen smírnou cestou, bude řešen před českými soudy.

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti Aliseo Prag sro od održování a náležité realizace práv a povinnost upravených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  si Vás jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vaši právech souvisejících s jejich zpracováním.

Společnost Aliseo Prag sro zpracovává osobní údaje za účelem realizace objednávek a uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb a dále v případech jí zákonem uložených kdy je poskytnutí osobních údajů povinné. Ve výše uvedených případech je společnost Aliseo Prag sro oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném. Zahrnují základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby či právnické osoby. Osobní údaje zpracovává společnost Aliseo Prag sro jako správce, případně její smluvní zpracovatelé manuálně.

Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se společností Aliseo Prag sro, popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dále dovoluje upozornit na Vaše práva se zpracováním související :

  • právo na přístup k osobním údajům

  • právo na opravu osobních údajů

  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem

  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů

  • právo na na změnu nebo smazání osobních údajů

Informační oznámení související s elektronickou evidencí tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 
  © 2018 Aliseo s.r.o. Made by